1. Algemene Voorwaarden

1.1 Bij elke opdracht die is aangegaan met punt ICT, wordt akkoord gegaan met deze voorwaarden zoals ook vermeld op het betreffende punt ICT opdrachtformulier dat voor iedere overeenkomst wordt ondertekend.
1.2 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
1.3 WiFi-score is een handelsnaam van punt ICT. Alle WiFi-score gerelateerde diensten worden gefactureerd via punt ICT. Dat geldt tevens voor zakelijke en financiële communicatie.

 

2. Diensten

2.1 De opdrachtgever die de producten of diensten afneemt, hierna te noemen klant, heeft het recht te allen tijde deze algemene voorwaarden in te zien. Deze zijn te vinden via deze link.
2.2 De opdrachtnemer die de producten of diensten levert, hierna te noemen punt ICT, zal te allen tijde deze voorwaarden kunnen overleggen aan de klant.
2.3 Servers, computers, laptops, tablets en telefoons, hierna te noemen apparaten, blijven onder de verantwoording van de klant vallen. (zie 5. Apparaten)
2.4 Wanneer een afspraak voor dienstverlening is gemaakt met punt ICT, dient deze binnen 24 uur te worden afgezegd. Hierna behoudt punt ICT het recht ertoe te factureren. Al bestelde software en apparatuur wordt altijd in rekening gebracht, tenzij punt ICT deze bestelling bij de leverancier nog ongedaan kan maken.
2.5 Punt ICT levert de diensten zoals ze beschreven zijn op het opdrachtformulier. Voor diensten die niet op dit formulier staan, kunnen mogelijk extra kosten in rekening worden gebracht. Hierover wordt de klant zo spoedig en volledig mogelijk geïnformeerd.
2.6  De klant dient te zorgen voor een veilige werksituatie, zoals beschreven in de ARBO-wet. Wanneer op locatie blijkt dat er geen veilige werksituatie is, behoudt punt ICT het recht om te vertrekken en gemaakte kosten  te factureren.
2.7 Indien de klant niet aanwezig is op het moment van een afspraak en het besproken werk niet kan worden verzorgd, staat het punt ICT vrij de verloren tijd te factureren.
2.8 Voor verleende diensten tussen 00:00 en 08:00, alsmede op zondagen en officiële feestdagen, hanteert punt ICT een aangepast tarief. We berekenen dan 50 procent extra per uur.

 

3. Levering

3.1 Hard- en software wordt altijd pas na betaling geleverd.
3.2 leveringstijden hangen af van de betreffende leverancier. puntICT is niet verantwoordelijk voor latere leveringen en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
3.3 Mocht er iets mis zijn met uw levering, dan heeft u recht op vervanging. U dient een defect of probleem te melden binnen 7 dagen bij punt ICT. Wij zorgen vervolgens voor vervanging op de kortst mogelijke termijn. Hiervoor zijn we afhankelijk van de betreffende leverancier. We houden een klant altijd op de hoogte van de verwachte levertijd bij een vervanging.

 

4. WiFi-test

4.1 De WiFi-test is een  test bij u op locatie.
4.2 De WiFi-test valt buiten de 24-uurs service van punt ICT. Dit houdt in dat hiervoor op werkdagen kan worden afgesproken in overleg tussen de klant en punt ICT. Wij proberen dit natuurlijk op korte termijn voor u te organiseren als u daar prijs op stelt.
4.3 punt ICT behoudt zich te allen tijde het recht voor om de WiFi-test naar een ander moment te verplaatsen als (spoed)werkzaamheden daarom vragen. Wij proberen onze klanten vanzelfsprekend hier tijdig over te informeren.
4.4 Uw WiFi-gegevens mogen worden opgeslagen door punt ICT.
A. Deze zullen alleen door punt ICT worden gebruikt voor de test en niet openbaar worden gemaakt of aan derden worden overgedragen. punt ICT gaat met veel zorg om met uw gegevens.
B. PuntICT zal geen logs opslaan van het netwerk. Dit houdt in dat alleen de snelheid, signaalsterkte en de naam van het netwerk worden opgeslagen.
C. Mocht u de gegevens verwijderd willen hebben, dan kunt u dit aangeven na de door punt ICT verzorgde Wifi-test.
4.5 punt ICT respecteert vanzelfsprekend privacy en/of bedrijfsinformatie. U kunt tevoren melden welke ruimtes wel of niet mogen worden betreden.
4.6 Tijdens de WiFi-test wordt er door punt ICT niets geïnstalleerd of verwijderd van uw netwerk of apparatuur.
4.7 Voor de WiFi-test gebruikt punt ICT uitsluitend eigen apparatuur.
4.8 Wanneer uit de Wifi-test blijkt dat verbeteringen mogelijk dan wel nodig zijn, kan punt ICT u vrijblijvend een offerte voorleggen. Deze is pas bindend wanneer er een schriftelijk akkoord is gegeven door de klant.
4.9 Wanneer de opdrachtbevestiging wordt getekend, gaat u akkoord met het uiteindelijk overeengekomen contract.

 

5. Apparaten

5.1 Wanneer punt ICT wordt ingeschakeld om een probleem op te lossen, verklaart u punt ICT toegang te geven tot uw apparatuur, software en eventuele informatie op het systeem.
5.2 Er bestaat altijd het risico dat tijdens het onderhoud van uw apparatuur gegevens verwijderd worden. punt ICT maakt geen back-ups van uw gegevens, tenzij vooraf overeengekomen. punt ICT is niet verantwoordelijk voor verlies van data.